website creation company

Branding & Marketing

Σχεδιάσαμε την ιστοσελίδα μας και την αναρτήσαμε στο διαδίκτυο Έφτασε τώρα η στιγμή να το επικοινωνήσουμε

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ... ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ακόμη και η δημιουργικά καλύτερη ιστοσελίδα, αποτελεί "φωνή βοώντος εν τη ερήμω" εάν δεν συνοδευτεί από συγκεκριμένες μεθόδους επικοινωνιακής πολιτικής. Εμείς παρέχουμε τις υποδομές προκειμένου να προωθήσετε σωστά την εταιρία σας.

  • BRAND NAME - Για να αποτελέσει η επωνυμία μιας εταιρίας ένα δυνατό brand name της αγοράς θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία τα οποία θα διευκολύνουν τη μετάβαση του ονόματος από την ανωνυμία στη δημοφιλία. Αυτή η διαδικασία απαιτεί γερές βάσεις που ορίζονται αρχικά από την ίδια την έμπνευση του ονόματος.
  • LOGO DESIGN - Κάθε δυνατό brand name θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα ισάξιο λογότυπο. Ο σχεδιασμός του απαιτεί τον συνυπολογισμό διαφόρων παραμέτρων, κάποιες εκ των οποίων είναι καθαρά τεχνικές ενώ οι περισσότερες πραγματεύονται τη δική σας ιστορία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το όραμά σας και την πορεία της εταιρίας σας.
  • BRAND SLOGAN - Πολλές φορές κρίνεται ως προαιρετικό. Στην πραγματικότητα όμως αποτελεί βασικό στοιχείο επικοινωνίας κάθε επιτυχημένης επιχείρησης με τους καταναλωτές. Ένα στοχευμένο slogan, ελληνιστί απόφθεγμα, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο κατανόησης των δραστηριοτήτων σας και μέσο απομνημόνευσης του εμπορικού σας αντικειμένου.

BRAND : ένα όνομα, ένας όρος, ένα σχέδιο, ένα σύμβολο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο ταυτίζεται με το προϊόν ή την υπηρεσία ενός οργανισμού ή ενός ανθρώπου και το διαφοροποιεί από τα άλλα τις αγοράς.
BRANDING : Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ένας καταναλωτής το προϊόν ή την υπηρεσία που του παρέχεται.
Εμείς, δεν ασχολούμαστε με τίποτα από τα παραπάνω !

ΕΝΑ ΜΥΘΟ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ...

Βασικό τμήμα των υποδομών επικοινωνίας μίας επιχείρησης αποτελεί η δυνατότητα ενοποίησης της ιστοσελίδας με τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και γενικότερα με τους ευρύτερα αποδεκτούς φορείς διαφήμισης.

  • PRINT DESIGN - Το έντυπο υλικό αποτελεί ίσως το βασικότερο μέσο επικοινωνίας κάθε εταιρίας, καθώς φέρει την ταυτότητά της και εκφράζει το όραμα του δημιουργού της. Ο σχεδιασμός αυτού του υλικού στηρίζει το βασικό σκοπό της διαφήμισης που δεν είναι άλλος από την γνωστοποίηση και προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας.
  • SOCIAL MEDIA - Η κοινωνική δικτύωση αποτελεί το εύκολο μέσο προώθησης των υπηρεσιών μας. Παρόλα αυτά πρόκειται για μία διαδικασία η οποία απαιτεί εξειδικευμένη επιμέλεια. Διαφορετικά, θα προστεθεί και αυτή στο μακρύ κατάλογο των εξόδων διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρίας.
  • WEB CAMPAIGNS - Πέραν ωστόσο της κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν και πιο κλασικοί τρόποι προώθησης των υπηρεσιών μιας εταιρίας και έχουν ως βάση τις διαδικτυακές διαφημιστικές ενέργειες. Η δημιουργία banners και η ανάρτηση άρθρων, η διεξαγωγή διαγωνισμών και η χρήση του google adwords αποτελούν ένα δείγμα των σύγχρονων εργαλείων προώθησης.

MARKETING : Η οργανωμένη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της δημιουργίας, τιμολόγησης, προώθησης και διανομής ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού για την επίτευξη συναλλαγών που ικανοποιούν τους στόχους και τις επιθυμίες των καταναλωτών.
Σίγουρα, δεν ασχολούμαστε ούτε μ' αυτό !!

ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ... ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Εκ των πραγμάτων, και όπως διαφαίνεται και από το λογότυπό μας βασικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας αποτελεί η επιμέλεια και διοργάνωση των επαγγελματικών εκδηλώσεων. 

  • EVENT PLANNING - Σχεδιάζουμε τα επιμέρους διαδικαστικά τμήματα της επαγγελματικής σας εκδήλωσης ώστε να προσελκύσετε κατά το δυνατόν το ενδιαφέρον περισσότερων συνέδρων. Με αυτό τον τρόπο θα προωθήσετε τις ιδέες σας ενημερώνοντας λεπτομερώς τους παρευρισκόμενους για το αντικείμενο της εταιρίας σας
  • EVENT ORGANIZING - Φροντίζουμε για τη σωστή και αποτελεσματική διοργάνωση της εκδήλωσης από την αρχή ως το τέλος αυτής. Ο χώρος διεξαγωγής, τα εποπτικά μέσα, το έντυπο υλικό, το catering και τα coffee breaks, αλλά και κάθε τι παρελκόμενο για τη σωστή και επωφελή διεξαγωγή της εκδήλωσης είναι η ειδικότητά μας.
  • EVENT VALUATION - Καθώς για εσάς σημασία έχει το αποτέλεσμα της διοργάνωσης, φροντίζουμε μετά το πέρας αυτής να προχωρήσουμε σε γενική αποτίμηση της εκδήλωσης και στη δημοσίευσή της τόσο στην ιστοσελίδα σας όσο και σε κάθε άλλο πιθανό βοηθητικό μέσο πληροφόρησης.

Το Branding αναφέρεται στη στρατηγική μιας εταιρείας ενώ το marketing στις τακτικές που θα ακολουθηθούν για να εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική. Έτσι λοιπόν το branding προηγείται του marketing. Κι εμείς προηγούμαστε και των δύο. Εάν λοιπόν αναρωτιέστε πια είναι η θέση μας στο κεφάλαιο αυτό, η απάντηση είναι απλή - είμαστε ο θεμέλιος λίθος, η βάση του branding και κατά συνέπεια και του marketing.